ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรง

ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงในระยะยาวเช่นตาบอดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคหลอดเลือดสมอง หัวหน้านักวิจัยของ Oxford ออกมาทดลองดร. แมทธิวสเนปกล่าวว่า “การป้องกันไม่ให้เด็กและครอบครัวต้องอยู่กับโรคเบาหวานและการคุกคามของภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นตาบอดไตหรือโรคหัวใจก็น่าอัศจรรย์” งานนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติโรคเบาหวานประเภทที่ 1

Read More

การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงของ Epigenetic เกิดขึ้นได้เช่นการเพิ่มหรือกำจัดสารเคมีกลุ่มเล็ก ๆ เช่นกลุ่มเมธิลในบางจุดของดีเอ็นเอ นี้สามารถเปลี่ยนการแสดงออกของยีนที่ได้รับผลกระทบและในทางกลับเปลี่ยนการทำงานของเซลล์ การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน “เราไม่พบผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของลูกหลานวัยผู้ใหญ่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเช่นความหนาแน่นของกระดูก

Read More

สตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านโรคหลอดเลือดสมอง

สำหรับสตรีที่มีสุขภาพแข็งแรงที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดสมองที่เกี่ยวข้องกับยาคุมกำเนิดมีน้อยมาก “อย่างไรก็ตามในสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านโรคหลอดเลือดสมองอื่น ๆ ความเสี่ยงอาจสูงขึ้นและในกรณีส่วนใหญ่ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาคุมกำเนิดด้วย” ดร. โมราเลสและบิลเกอร์เขียนไว้

Read More

กินอย่างไรจึงจะไม่เจ็บป่วย

สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ การกินก็เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ควรระมัดระวัง เพราะปัจจุบัน ด้วยสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้อาหารที่รับประทานนั้น ไม่ปลอดภัย 100 % เสมอไป อาหารที่ถูกสุขอนามัยนั้นเราไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารแพงๆ หรือวิตามินมากิน เพียงแค่เราปฏิบัติตามกฎ 10 ข้อ ดังต่อไปนี้ 1.กินอาหารหลายๆชนิดหมุนเวียนกันไปทุกวัน 2.กินอาหารให้เพียงพอ ไม่มากไม่น้อยไป

Read More

ลดความแออัดของการเข้ารับบริการรพ.

โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จัดประชาพิจารณ์การจัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน จัดบริการเพิ่มพิเศษสำหรับประชาชน เพื่อเป็นการลดความแออัดของประชาชนที่มาเข้ารับการตรวจ รวมทั้งรักษาพยาบาลที่นับวันจะเพิ่มความแออัดมากขึ้น ในการจัดประชาพิจารณ์ในครั้งนี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และเป็นการพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพและให้บริการที่ดีสำหรับประชาชนต่อไป

Read More

การจัดฟันก่อนการผ่าตัด (Presurgical Orthodontics)

การสบฟันที่ผิดปกติอาจมีสาเหตุร่วมจากความผิดปกติของขากรรไกร เช่นตำแหน่งหรือขนาดของขากรรไกรบนและล่างไม่สัมพันธ์กัน หากพบความผิดปกติของขากรรไกรในระยะเด็ก อาจให้การแก้ไขด้วยเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกรได้ (Dentofacial Orthopedics) (ดูหัวข้อเครื่องมือที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของขากรรไกร) ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของขากรรไกรมาก จะทำให้ฟันสบไม่เข้าที่และรูปหน้าดูไม่สมส่วน จะแก้ไขด้วยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดขากรรไกร (Orthognathic Surgery) การผ่าตัดมักจะทำเมื่อผู้ป่วยหยุดการเจริญเติบโตแล้ว โดยอาจผ่าตัดที่ขากรรไกรเดียว หรือทั้งสองขากรรไกร และอาจผ่าตัดเสริมที่คางได้ด้วย

Read More

โรคลมแดด

โรคลมแดด เป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไปจนทำให้ความร้อนในร่างกายสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส อาการที่พบเบื้องต้น ได้แก่ เมื่อยล้า อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน วิตกกังวล สับสน ปวดศีรษะ ความดันต่ำ หน้ามืด ไวต่อสิ่งเร้าง่าย และยังอาจมีผลต่อระบบไหลเวียน ซึ่งอาจมีอาการเพิ่มเติมอีก กลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ, เด็ก, นักกีฬี, ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง

Read More

แนะหยุดยาว ตรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้าน

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัด เตือนให้ระวังไฟไหม้ ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกัน นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลอง รวมทั้งจัดเลี้ยงณ อาคารบ้านเรือนของตนเอง นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ เดินทางไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนต่างจังหวัด โดยทิ้งบ้านเรือนไว้ไม่มีผู้ดูแล

Read More

ปั้นบุคลากรสายอาชีพด้านอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพเครื่องมือแพทย์ให้มีทักษะด้านการบำรุงรักษา ทดสอบ และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ป้อนโรงพยาบาลรัฐและเอกชน กรม สบส.ในฐานะเป็นหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการจัดระบบ ด้านการบำรุงรักษา ด้านการสอบเทียบ

Read More

เสริมทีมตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

รพ.ในสังกัดกรมการแพทย์ ปรับระบบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว เสริมทีมรองรับการตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง พร้อมขอความร่วมมือหน่วยงานและนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับลการตรวจสุขภาพภายใน 31 มี.ค. นี้ นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันจำนวนแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีมากถึง 2.5 ล้านคน ซึ่งกลุ่มที่ลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายมีมากกว่า 1 ล้านคน

Read More