ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัด เตือนให้ระวังไฟไหม้ ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกัน นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ กล่าวว่า ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี เป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลอง รวมทั้งจัดเลี้ยงณ อาคารบ้านเรือนของตนเอง นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ เดินทางไปเยี่ยมญาติและพักผ่อนต่างจังหวัด โดยทิ้งบ้านเรือนไว้ไม่มีผู้ดูแล

หากไม่ให้ความระมัดระวังอาจเกิดอัคคีภัยขึ้น เขตจึงขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเตรียมการป้องกัน ดังนี้ 1.ตรวจสอบสายไฟและปลั๊กไฟรวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถ้าชำรุดต้องซ่อมทันที 2.การจุดธูปเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะต้องใช้ความระมัดระวัง โดยต้องมีภาชนะที่ไม่ติดไฟรองรับ 3.หลังเสร็จสิ้นการประกอบอาหาร ต้องไม่ลืมปิดวาล์วแก๊สและถังแก๊ส 4.ควรเก็บไม้ขีดไฟหรือไฟแช็กให้ห่างจากมือเด็ก และไม่ควรสูบบุหรี่ และ 5.จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยและเครื่องดับเพลิงไว้ประจำบ้าน และหมั่นบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth