กฟผ.เตรียมพร้อมนำเข้าแอลเอ็นจีตามแผนทดสอบการเปิดเสรีนำเข้าโดยบุคคลที่ 3 (TPA) แต่ยังถกภาระค่าไฟฟ้าไม่จบหากต้นทุนสูงกว่าก๊าซระบบกลาง (Pool) เตรียมหารือเลื่อนนำเข้าจาก กพช.กำหนดต้องนำเข้าลำแรกปลายปีนี้

นายถาวร งามกนกวรรณ รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ.เตรียมการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ( กพช.) ที่ให้ กฟผ.นำเข้าตามข้อกำหนด TPA โดยใช้คลังมาบตาพุดของ ปตท. 1.5 ล้านตัน/ปี โดย กพช.ให้นำเข้าลำแรกภายในเดือนธันวาคมนี้ แต่จากช่วงหน้าหนาวราคาก๊าซฯ สูง กฟผ.จึงร่นเวลาให้เร็วขึ้นจะนำเข้าลำแรก 70,000 ตัน และขณะนี้กำลังเปิดให้ผู้จำหน่ายก๊าซฯ เสนอเงื่อนไขซึ่งมี 10 รายและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าแข่งขันราคาแล้ว 8 ราย

อย่างไรก็ตาม มติ กพช.กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อรองรับปัญหาการทดสอบการนำเข้าแอลเอ็นจีโดยระบบ TPA ที่จะใช้ราคาที่ไม่รวมอยู่ในระบบ POOL ประกอบไปด้วยราคาเฉลี่ยก๊าซอ่าวไทย เมียนมาก๊าซแอลเอ็นจีสัญญาระยะยาว (Long Term) ของ ปตท.5.2 ล้านตัน โดยให้ใช้เฉพาะโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ดังนั้น หากต้นทุนที่ กฟผ.นำเข้าแพงกว่า POOL จะทำอย่างไร จะให้ กฟผ.รับผิดชอบต้นทุนที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐคงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรมหรือไม่แฟร์กับ กฟผ. ดังนั้น หากกระทรวงพลังงานยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ กฟผ.เห็นว่าควรจะเลื่อนการนำเข้าก๊าซลำแรกปีนี้ออกไปก่อน ซึ่งจะไม่กระทบความมั่นคง เพราะสำรองไฟฟ้ายังอยู่ระดับสูงและปริมาณก๊าซ POOL ยังเพียงพอ

ด้านนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ กกพ. กล่าวว่า ตามมติ กพช.เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เห็นชอบหลักการและแนวทางการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยให้ดำเนินโครงการนำร่องเพื่อทดสอบระบบต่าง ๆ ระยะที่ 1 และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดแข่งขันเสรีเต็มรูปแบบในอนาคต โดยมอบหมายให้ กฟผ.ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้จัดหาก๊าซแอลเอ็นจี รายใหม่ จากเดิมที่มี ปตท.แต่เพียงรายเดียว แต่เมื่อปัญหาต้นทุนยังยุติไม่ได้ กฟผ.ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ ก็จะต้องเสนอกระทรวงพลังงานหากจะเลื่อนการนำเข้า

ทั้งนี้ ประเด็นที่ยังตกลงกันไม่ได้ คือ ภาระต้นทุนและการสั่งการเรื่องการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า (Dispatch) โดยการเดินเครื่องต้องเดินจากต้นทุนต่ำสุด. – สำนักข่าวไทย