โครงการรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนองฉลุย ชาวระนองหนุนเต็มที่ ชี้ทำให้ชุมชนมีความเจริญ มีงานทำ แอบหวั่นไม่คุ้มทุน ห่วงสิ่งแวดล้อม ย้ำเวนคืนต้องชัด ขอความชัดเจนด่วน จะได้เตรียมตัวหาที่อยู่ใหม่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่โรงแรมทินิดี แอท ระนอง อ.เมือง จ.ระนอง นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดระนอง พร้อมนางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นร่างรายงานฉบับสุดท้ายโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม เส้นทางรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองท้องถิ่นและประชาชนร่วมสัมมนานางวิไลรัตน์ เปิดเผยว่า การสัมมนาครั้งนี้ที่ปรึกษาได้นำเสนอผลการศึกษาออกแบบโครงการรถไฟชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง ซึ่งเป็นรถไฟรางเดี่ยว มีระยะทาง 108 กม. เบื้องต้นมี 9 สถานี ได้แก่ สถานีขุนกระทิง สถานีบ้านนา สถานีวังใหม่ สถานีปากจั่น สถานีกระบุรี สถานีบางใหญ่ สถานีละอุ่น สถานีท่าเรือน้ำลึกระนอง และสถานีระนอง โดยจุดเริ่มต้นเป็นแนวเส้นทางบริเวณพื้นที่ทางใต้ของสถานีรถไฟชุมพร จากนั้นมุ่งไปทางด้านทิศตะวันตกตัดผ่านทางหลวงหมายเลข  ชพ.3009 มุ่งต่อไปทางทิศตะวันตกและขนานกับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านพื้นที่เขต ต.ขุนกระทิง ต.บ้านนา ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร และผ่าน ต. จ.ป.ร. ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งลงทางทิศใต้และขนานไปกับถนนเพชรเกษม ด้านฝั่งตะวันออกผ่านพื้นที่ ต.มะมุ ต.น้ำจืดน้อย ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง แนวเส้นทางยังมุ่งลงทางทิศใต้ขนานกับถนนเพชรเกษม แต่สลับมาอยู่ด้านตะวันตก ผ่านพื้นที่ ต.ลำเลียง ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี และ ต.บางแก้ว ต.บางพระใต้ อ.ละอุ่น ต.ทรายแดง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง มีสภาพื้นที่เป็นป่าชายเลน สลับกับเนินเขาและตัดผ่านคลองสำคัญ เช่น คลองลำเลียง คลองละอุ่นแมะไปสิ้นสุดโครงการบริเวณท่าเรือน้ำลึกระนอง รวมระยะทาง 103 กม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews